ALGEMENE VOORWAARDEN.

TRANSPARANTIE EN GEZELLIGHEID GAAN HAND IN HAND.

MODULOR VZW heeft algemene voorwaarden opgesteld om alles leuk en veilig te houden voor onze leden. De algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de leden en de vereniging. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we eventuele problemen kunnen oplossen. Lees de algemene voorwaarden goed door voordat je lid wordt of je lidmaatschap verlengt.

De algemene voorwaarden van MODULOR.

Laatst bijgewerkt op 14/05/2023. 

1. Inleiding  

1.1 Doel van de algemene voorwaarden  
Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van MODULOR VZW, haar leden, partners en bezoekers van evenementen duidelijk te maken. Deze voorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en om eventuele geschillen te voorkomen.

1.2 Toepasselijkheid  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en diensten die door MODULOR VZW worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot lidmaatschap, de webshop, ticketverkoop en evenementen, partnerships en quizzen en wedstrijden. Door gebruik te maken van de diensten van MODULOR VZW of door deel te nemen aan een evenement georganiseerd door MODULOR VZW, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

2. Definities  

2.1 MODULOR VZW  
MODULOR VZW is de faculteitsvereniging van de faculteit ontwerpwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. MODULOR VZW organiseert evenementen en activiteiten voor haar leden en biedt diensten aan zoals een webshop en partnerships.

2.2 Lid 
Een lid is een persoon die lid is geworden van MODULOR VZW door het betalen van het lidmaatschapsgeld en het voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.  

2.3 Partner  
Een partner is een bedrijf of organisatie die een partnership is aangegaan met MODULOR VZW door het kiezen van een van de beschikbare partnership pakketten en het voldoen aan de voorwaarden voor partnerschap zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.  

2.4 Evenement  
Een evenement is elke activiteit of bijeenkomst georganiseerd door MODULOR VZW, inclusief maar niet beperkt tot lezingen, workshops, feesten en quizzen. 

2.5 MODULOR-ID 
Een MODULOR-ID is een uniek identificatienummer dat aan u wordt toegewezen bij het maken van een aankoop in de webshop van MODULOR VZW. Dit nummer wordt gebruikt om uw aankopen en andere interacties met MODULOR VZW bij te houden. U kunt uw MODULOR-ID ook gebruiken om toegang te krijgen tot exclusieve aanbiedingen en promoties. Het is belangrijk om uw MODULOR-ID veilig te bewaren en niet te delen met anderen. Als u denkt dat iemand anders toegang heeft gekregen tot uw MODULOR-ID, neem dan onmiddellijk contact op met MODULOR VZW om uw account te beveiligen 
 

3. Lidmaatschap  

3.1 Voorwaarden voor lidmaatschap  
Om lid te worden van MODULOR VZW moet een persoon voldoen aan de volgende voorwaarden:  
– De persoon moet het lidmaatschapsgeld betalen zoals vastgesteld door MODULOR VZW. 
– Door lid te worden van MODULOR gaat de persoon akkoord met de algemene voorwaarden.

3.2 Rechten en plichten van leden  

Leden van MODULOR VZW hebben de volgende rechten:  
– Toegang tot evenementen en activiteiten georganiseerd door MODULOR VZW.  
– Korting op producten en diensten aangeboden door MODULOR VZW.  

Leden van MODULOR VZW hebben de volgende plichten: 
– Het naleven van deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende regels of richtlijnen die door MODULOR VZW worden vastgesteld. 
– Het vertegenwoordigen van MODULOR VZW op een positieve manier tijdens evenementen en activiteiten georganiseerd door MODULOR VZW. 
– Leden van MODULOR VZW dienen te stemmen op MODULOR VZW tijdens de kiesweek die wordt georganiseerd aan Universiteit Antwerpen voor studentenverenigingen. 

3.3 Beëindiging van lidmaatschap  
Het lidmaatschap van MODULOR VZW kan op de volgende manieren worden beëindigd:  
– Door het lid zelf door schriftelijke opzegging aan het bestuur van MODULOR VZW. 
– Door het bestuur van MODULOR VZW indien het lid zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden of op een andere manier schade toebrengt aan MODULOR VZW.  
– Door het verstrijken van de lidmaatschapsperiode zonder verlenging door het lid. 
 

4. Webshop  

4.1 Producten en diensten  
De webshop van MODULOR VZW biedt verschillende producten en diensten aan voor haar leden, sympathisanten en anderen, inclusief tickets voor evenementen via een integratie van Eventbrite Inc. Leden van MODULOR VZW kunnen korting krijgen op bepaalde producten en diensten. De beschikbaarheid en prijzen van de producten en diensten kunnen variëren en zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Meer informatie over ticketverkoop kan worden gevonden in punt 5: Ticketverkoop en Evenementen.

4.2 Bestelling en betaling  

Bestellingen kunnen worden geplaatst via de webshop van MODULOR VZW. Betaling kan worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden zoals vermeld op de website. MODULOR VZW behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren indien er redenen zijn om aan te nemen dat de bestelling frauduleus is of in strijd is met deze algemene voorwaarden.  

4.3 Afhalen van producten  
Producten kunnen enkel worden afgehaald op locatie op een overeengekomen en afgesproken tijdstip. Indien een product beschadigd of defect is bij afhaling, heeft de klant het recht om het product te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Retourzendingen moeten vooraf worden aangemeld bij MODULOR VZW en moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking met alle bijbehorende documentatie. 
 

5. Ticketverkoop en Evenementen  

5.1 Ticketverkoop via Eventbrite  
Tickets voor evenementen georganiseerd door MODULOR VZW kunnen worden gekocht via de webshop van MODULOR VZW met behulp van een integratie van Eventbrite. De beschikbaarheid en prijzen van tickets kunnen variëren en zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. MODULOR VZW is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen of geschillen die voortvloeien uit het gebruik van Eventbrite.

5.2 Voorwaarden voor deelname aan evenementen  

Om deel te nemen aan een evenement georganiseerd door MODULOR VZW moet een persoon voldoen aan de volgende voorwaarden:  
– De persoon moet in het bezit zijn van een geldig ticket voor het evenement.  
– De persoon moet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende regels of richtlijnen die door MODULOR VZW worden vastgesteld voor het betreffende evenement.  

5.3 Aansprakelijkheid bij evenementen  
MODULOR VZW is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die voortvloeit uit deelname aan een evenement georganiseerd door MODULOR VZW. Deelnemers nemen deel aan evenementen op eigen risico.  

5.4 Tickets kopen tegen ledenprijs zonder lid te zijn  
Het is niet toegestaan om tickets te kopen tegen een ledenprijs zonder daadwerkelijk lid te zijn van MODULOR VZW. Indien blijkt dat iemand dit heeft gedaan, zal dit worden beschouwd als diefstal en kunnen er maatregelen worden genomen, zoals het opleggen van boetes of het inschakelen van de politie. 
 

6. Fotografie en Beeldmateriaal 

6.1 Toestemming voor gebruik van beeldmateriaal  
Door deel te nemen aan een evenement georganiseerd door MODULOR VZW geeft een persoon toestemming aan MODULOR VZW om foto’s en video’s te maken waarop de persoon zichtbaar is en om deze beelden te gebruiken voor promotionele doeleinden. Indien een persoon niet wil dat er beeldmateriaal van hem of haar wordt gemaakt of gebruikt, kan de persoon dit voorafgaand aan het evenement schriftelijk kenbaar maken aan MODULOR VZW.

6.2 Gebruik van beeldmateriaal door MODULOR VZW  

MODULOR VZW zal het beeldmateriaal dat tijdens evenementen wordt gemaakt alleen gebruiken voor promotionele doeleinden en zal hierbij de privacy van de betrokken personen respecteren. MODULOR VZW zal geen beeldmateriaal gebruiken dat in strijd is met de wet of dat schadelijk kan zijn voor de betrokken personen. 
 

7. Partnerships  

7.1 Partnership pakketten  
MODULOR VZW biedt vier verschillende partnership pakketten aan voor bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van MODULOR VZW en haar activiteiten: 

MODULOR Bronze Partnership
Dit pakket biedt basisvoordelen zoals te vinden op de website.
 

MODULOR Silver Partnership
Dit pakket biedt aanvullende voordelen zoals te vinden op de website.
 

MODULOR Gold Partnership
Dit pakket biedt nog meer voordelen zoals te vinden op de website.
 

MODULOR Platinum Partnership
Dit pakket biedt de meeste voordelen zoals te vinden op de website.

De kosten voor elk partnership pakket worden vermeld op de website van MODULOR VZW. Vrije sponsoring is ook mogelijk en wordt op prijs gesteld. Partners kunnen ook promomaterialen zoals fysieke goodies aanbieden ter ondersteuning van MODULOR VZW. Echter, MODULOR VZW is niet verplicht om gratis gegeven goederen effectief te gebruiken of te promoten.

7.2 Rechten en plichten van partners  

Partners van MODULOR VZW hebben de volgende rechten: 
– De voordelen die horen bij het gekozen partnership pakket. 

Partners van MODULOR VZW hebben de volgende plichten: 
– Het naleven van deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende regels of richtlijnen die door MODULOR VZW worden vastgesteld voor partners. 
– Het vertegenwoordigen van MODULOR VZW op een positieve manier tijdens evenementen en activiteiten georganiseerd door MODULOR VZW. 
 

8. Quizzen, Wedstrijden en Give-Aways 

8.1 Voorwaarden voor deelname aan quizzen, wedstrijden en give-aways 
Om deel te nemen aan een quiz, wedstrijd of give-away georganiseerd door MODULOR VZW moet een persoon voldoen aan de volgende voorwaarden:  
– De persoon moet in het bezit zijn van een geldig ticket voor de quiz, wedstrijd of give-away indien van toepassing. 
– De persoon moet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende regels of richtlijnen die door MODULOR VZW worden vastgesteld voor de betreffende quiz, wedstrijd of give-away.

8.2 Sancties bij valsspelen of overtreding van de regels  

Indien een persoon wordt betrapt op valsspelen of het overtreden van de regels tijdens een quiz, wedstrijd of give-away georganiseerd door MODULOR VZW, kan MODULOR VZW sancties opleggen zoals diskwalificatie, uitsluiting van toekomstige quizzen, wedstrijden of give-aways, het opleggen van boetes of het verhalen van kosten voor schade. De uitslag van een quiz, wedstrijd of give-away zoals bepaald door MODULOR VZW is definitief en kan niet worden betwist. 
 

9. Intellectuele Eigendomsrechten  

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website, promotiemateriaal en andere uitingen van MODULOR VZW, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s en logo’s, berusten bij MODULOR VZW of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MODULOR VZW. 
 

10. Sociale Media  

MODULOR VZW maakt gebruik van verschillende sociale media platforms om te communiceren met haar leden en sympathisanten. Door MODULOR VZW te volgen op sociale media of door deel te nemen aan discussies of activiteiten op sociale media georganiseerd door MODULOR VZW, gaat een persoon akkoord met deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende regels of richtlijnen die door MODULOR VZW worden vastgesteld voor het gebruik van sociale media. MODULOR VZW is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door andere gebruikers wordt geplaatst op sociale media en behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen die in strijd is met deze algemene voorwaarden of die schadelijk kan zijn voor MODULOR VZW of haar leden. 
 

11. MODULOR-ID 

11.1 Aanmaken van een MODULOR-ID  
Bij het maken van een aankoop in onze webshop wordt u gevraagd om een MODULOR-ID aan te maken. Dit is een uniek identificatienummer dat aan u wordt toegewezen en dat wordt gebruikt om uw aankopen en andere interacties met MODULOR VZW bij te houden.

11.2 Gebruik van uw MODULOR-ID 

Uw MODULOR-ID wordt gebruikt om uw aankopen en andere interacties met MODULOR VZW bij te houden. U kunt uw MODULOR-ID ook gebruiken om toegang te krijgen tot exclusieve aanbiedingen en promoties. 

11.3 Bescherming van uw MODULOR-ID 
Het is belangrijk om uw MODULOR-ID veilig te bewaren en niet te delen met anderen. Als u denkt dat iemand anders toegang heeft gekregen tot uw MODULOR-ID, neem dan onmiddellijk contact op met MODULOR VZW om uw account te beveiligen. 

11.4 Beveiliging van uw gegevens  
De beveiliging van uw gegevens met betrekking tot uw MODULOR-ID wordt geregeld door de plugins van WordPress zoals WooCommerce, Google, Wordfence en Jetpack. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, kan MODULOR VZW niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van hacking of andere ongeoorloofde toegang tot uw gegevens. 
 

12. Lezingen en TAXI-lezingen 

12.1 Organisatie van lezingen en TAXI-lezingen  
MODULOR VZW organiseert regelmatig lezingen en taxi-lezingen waarbij sprekers worden uitgenodigd om te spreken over onderwerpen die relevant zijn voor de leden van MODULOR VZW.

12.2 Sprekers  

Rechten van sprekers:  
– Sprekers die worden uitgenodigd om te spreken tijdens lezingen en taxi-lezingen hebben het recht om hun mening te uiten en om hun expertise te delen met de aanwezigen. 

Plichten van sprekers:  
– Sprekers die worden uitgenodigd om te spreken tijdens lezingen en taxi-lezingen hebben de plicht om zich te houden aan de afspraken die met MODULOR VZW zijn gemaakt en om zich te houden aan de algemene voorwaarden van MODULOR VZW.
– Sprekers hebben ook de plicht om respectvol om te gaan met de aanwezigen en om geen beledigende of discriminerende opmerkingen te maken. 

 

13. Sportcompetities 

13.1 Deelname aan sportcompetities  
MODULOR VZW neemt deel aan verschillende sportcompetities en stelt hiervoor sportteams samen. Leden van MODULOR VZW kunnen zich aanmelden om deel uit te maken van deze teams.

13.2 Verplichtingen van sporters  

Sporters die deel uitmaken van een sportteam van MODULOR VZW hebben de plicht om zich te houden aan de afspraken die met MODULOR VZW zijn gemaakt en om aanwezig te zijn bij wedstrijden waarvoor ze zich hebben aangemeld. Sporters moeten ook beschikken over de juiste legitimatie om deel te mogen nemen aan de desbetreffende competitie en moeten voldoen aan eventuele gezondheidseisen. 

13.3 Sancties  
Als een sporter zich niet houdt aan zijn/haar verplichtingen, kan MODULOR VZW sancties opleggen, zoals het uitsluiten van deelname aan toekomstige wedstrijden of het opleggen van boetes. 

 

14. Samenvattingen 

14.1 Beschikbaarheid van samenvattingen  
MODULOR VZW stelt samenvattingen beschikbaar voor de faculteit ontwerpwetenschappen op haar website in de ‘bibliotheek’. Deze samenvattingen zijn toegankelijk voor leden van MODULOR VZW via hun MODULOR-ID.

14.2 Eigendom van samenvattingen  
De samenvattingen zijn eigendom van MODULOR VZW en mogen niet worden gekopieerd of gedeeld met anderen die geen lid zijn van MODULOR VZW. Leden mogen de samenvattingen alleen gebruiken voor persoonlijke studie en mogen ze niet langer bewaren dan nodig. 

14.3 Geen garanties  
MODULOR VZW biedt geen garanties met betrekking tot het gebruik van de samenvattingen. Het gebruik van de samenvattingen is op eigen risico en MODULOR VZW is niet verantwoordelijk als het gebruik van de samenvattingen niet leidt tot het slagen voor een studie. 
 

15. Activiteiten en Evenementen 

15.1 Organisatie van activiteiten en evenementen  
MODULOR VZW organiseert regelmatig activiteiten en evenementen voor haar leden en andere personen. Informatie over toekomstige activiteiten en evenementen is beschikbaar op de website van MODULOR VZW.

15.2 Annulering van activiteiten en evenementen  

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat MODULOR VZW een activiteit of evenement moet annuleren. In dat geval zullen personen die zich hebben aangemeld voor de betreffende activiteit of het betreffende evenement zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Leden hebben dan recht op terugbetaling van eventuele betaalde kosten. 

15.3 Overmacht 
In geval van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden of onvoorziene gebeurtenissen buiten de controle van MODULOR VZW, kan MODULOR VZW niet aansprakelijk worden gesteld voor de annulering van een activiteit of evenement. 
 

16. Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens  

16.1 Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens  
MODULOR VZW verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van haar leden en partners in overeenstemming met haar privacybeleid, dat beschikbaar is op de website van MODULOR VZW.

16.2 Cookies  

MODULOR VZW maakt gebruik van cookies op haar website in overeenstemming met haar cookiebeleid, dat beschikbaar is op de website van MODULOR VZW. Gebruikers kunnen hun cookievoorkeuren aanpassen via de cookie-instellingen op de website van MODULOR VZW. 

16.3 Derde partijen  
MODULOR VZW werkt samen met derde partijen zoals sociale media en partners. Leden en partners worden aangeraden om ook kennis te nemen van de algemene voorwaarden van deze derde partijen. 
 

17. Aansprakelijkheid en Sancties  

17.1 Aansprakelijkheid van MODULOR VZW  
MODULOR VZW is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten of deelname aan haar evenementen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van MODULOR VZW. In geen geval zal de aansprakelijkheid van MODULOR VZW meer bedragen dan het bedrag dat door de betreffende persoon is betaald voor het gebruik van de diensten of deelname aan het evenement waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
MODULOR VZW is niet verantwoordelijk voor mogelijke (typ)fouten in de communicatie.

17.2 Sancties bij overtreding van de algemene voorwaarden door leden of partners
Indien een lid of partner zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden of op een andere manier schade toebrengt aan MODULOR VZW, kan MODULOR VZW sancties opleggen zoals beëindiging van het lidmaatschap of partnerschap, het opleggen van boetes of het verhalen van kosten voor schade. 
 

18. Klachtenprocedure  

Als u een klacht heeft over de diensten van MODULOR VZW, kunt u deze indienen door een e-mail te sturen naar info@modulorantwerpen.be. Vermeld in uw e-mail duidelijk de aard van uw klacht en eventuele relevante informatie. MODULOR VZW streeft ernaar om binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een reactie te geven. 
 

19. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden 

19.1 Recht op wijziging  
MODULOR VZW behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

19.2 Bekendmaking van wijzigingen  
Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden ten minste 14 dagen voor de inwerkingtreding ervan bekendgemaakt op de website van MODULOR VZW. 

19.3 Beëindiging bij niet-akkoord  
Indien een lid of partner niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij/zij het recht om zijn/haar lidmaatschap of partnership te beëindigen vóór de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden. 

19.4 Aanvaarding door voortgezet gebruik  
Indien een lid of partner na de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik blijft maken van de diensten van MODULOR VZW, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden. 
 

20. Slotbepalingen

20.1 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank  
Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen MODULOR VZW en haar leden en partners worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van MODULOR VZW gevestigd is, exclusief bevoegd.

20.2 Minnelijke schikking  
In geval van geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of de diensten van MODULOR VZW, zullen partijen eerst proberen om tot een minnelijke schikking te komen. 

20.3 Overmacht  
MODULOR VZW is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen indien deze het gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van MODULOR VZW die de nakoming van haar verplichtingen verhindert of bemoeilijkt. 
 

21. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden of over de diensten van MODULOR VZW, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: 
E-mail: info@modulorantwerpen.be 
Telefoon: +32 (0)456 57 24 78 
Adres: MODULOR VZW, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen